วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สูตรการเลี้ยงไก่ออกชนและเช็ดน้ำ36วันขั้นเทพ

เทคนิคการกราดน้ำขั้นเทพสมัยใหม่
1. ไก่หนุ่มจับมาครั้งแรกให้ลงขมิ้นบาง ๆ ไล่ไร
2. การกาดน้ำใส่แดดให้กาดบาง ๆ ใต้ปีก หน้าออกลำตัวหลัง ใบหน้าและคอ ใช้เวลาตัวละไม่เกิน 5 นาที แล้วเอาออกแดดเลย
3. เมื่อกาดแดดพอไก่เริ่มหอบเอาเข้าร่มเลย ให้บอระเพ็ด ยาบำรุง ตามเหมาะสมแล้วขังสุ่มพักผ่อน นานวันไปไก่จะหอบช้าลงเรื่อยเพราะได้แดด
4. เมื่อเข้าร่มไก่หายหอบค่อยให้อาหารประเภทข้าวเปลือก
5. การปล้ำการวางค่อยกาดน้ำแบบเปียก ควรใช้ถุงยางมัดปีกก่อนป้องกันปีกไก่เปียก ใยปีกจะเสีย หลังปล้ำพยายามล้างหรือเช็ดตัวให้สะอาด ทายาหรือทาขมิ้นบาง ๆ ส่วนที่เป็นแผล
6. ห้ามไก่ว่ายน้ำหรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับน้ำ กิจกรรมออกกำลังกายควรเน้นวิ่งสุ่ม ปล้ำนวม เตะมุ้ง วิ่งลู่ ล่อวิ่ง เตะเป้า เป็นสำคัญ
7. การกาดน้ำเตะมุ้ง ปล้ำนวม เตะเป้า ก็กาดเบาเหมือนกันจะไม่เปีกทั่วตัวเหมือนปล้ำจริง เน้นให้ไก่แห้งเร็วขึ้น ร่างกายจะได้เผาผลาญพลังงานเร็วขึ้น ไขมันจะเหลือน้อยไก่จะแกร่งกว่าเดิม ถ้าอากาศไม่เป็นใจก็ลดการกาดน้ำลงจนไม่ต้องกาดเลยในฤดูหนาว

วิธีการกาดน้ำแบบนี้ดีคือ ปีกไก่เหนียวทน ไก่แข็งแกร่งไม่หอบง่าย


สุดยอดสูตรการเลี้ยงออกชน 36 วัน ขั้นเทพ

วันที่ 1 เช้าวิ่งสุ่ม 25 นาที ปล่อยวิ่งเล้าคู่ 20 นาที โยนเบาะ 100 ครั้ง ยอนคอเช็ดน้ำ 5 นาที กราดแดด 20 นาทีหรือพอหอบกินยาบำรุงให้อาหาร

วันที่ 2 เช้าวิ่งสุ่ม 25 นาที ปล่อยวิ่งเล้าคู่ 20 นาที โยนเบาะ 100 ครั้ง ยอนคอเช็ดน้ำ 5 นาที กราดแดด 20 นาทีหรือพอหอบกินยาบำรุงให้อาหาร

วันที่ 3 ปล้ำนวม 1 ยก 20 นาที เช็ดน้ำกราดแดดพอแห้งไม่หอบ กินยาบำรุงให้อาหารปล่อยตาข่ายเดินเล่น 30นาที

วันที่ 4 พัก 1 วัน กินยาบำรุงให้อาหารปล่อยตาข่ายเดินเล่น 30นาที

วันที่ 5 เช้าวิ่งสุ่ม 25 นาที ปล่อยวิ่งเล้าคู่ 20 นาที โยนเบาะ 100 ครั้ง ยอนคอเช็ดน้ำ 5 นาที กราดแดด 20 นาทีหรือพอหอบกินยาบำรุงให้อาหาร

วันที่ 6 เช้าวิ่งสุ่ม 25 นาที ปล่อยวิ่งเล้าคู่ 20 นาที โยนเบาะ 100 ครั้ง ยอนคอเช็ดน้ำ 5 นาที กราดแดด 20 นาทีหรือพอหอบกินยาบำรุงให้อาหาร

วันที่ 7 ปล้ำนวม 15 นาทีพัก 20 นาที ปล้ำนวม 15 นาที เช็ดน้ำการแดด พอแห้งไม่หอบ กินยาบำรุงให้อาหาร ปล่อยตาข่ายเดินเล่น 30 นาที

วันที่ 8 พัก 1 วัน กินยาบำรุงให้อาหารปล่อยตาข่ายเดินเล่น 30 นาที

วันที่ 9เช้าวิ่งสุ่ม 25 นาที ปล่อยวิ่งเล้าคู่ 20 นาที โยนเบาะ 100 ครั้ง ยอนคอเช็ดน้ำ 5 นาที กราดแดด 20 นาทีหรือพอหอบกินยาบำรุงให้อาหาร

วันที่ 10 เช้าวิ่งสุ่ม 25 นาที ปล่อยวิ่งเล้าคู่ 20 นาที โยนเบาะ 100 ครั้ง ยอนคอเช็ดน้ำ 5 นาที กราดแดด 20 นาทีหรือพอหอบกินยาบำรุงให้อาหาร

วันที่ 11 ปล้ำนวม 15 นาทีพัก 20 นาที ปล้ำนวม 15 นาทีพัก 20 นาที ปล้ำนวม 10 นาที เช็ดน้ำการแดด พอแห้ง กินยาบำรุงให้อาหารปล่อยตาข่ายเดินเล่น 30 นาที

วันที่ 12 พัก 1 วัน กินยาบำรุงให้อาหารปล่อยตาข่ายเดินเล่น 30 นาที

วันที่ 13 เช้าวิ่งสุ่ม 25 นาที ปล่อยวิ่งเล้าคู่ 20 นาที โยนเบาะ 100 ครั้ง ยอนคอเช็ดน้ำ 5 นาที กราดแดด 20 นาทีหรือพอหอบกินยาบำรุงให้อาหาร

วันที่ 14 เช้าวิ่งสุ่ม 25 นาที ปล่อยวิ่งเล้าคู่ 20 นาที โยนเบาะ 100 ครั้ง ยอนคอเช็ดน้ำ 5 นาที กราดแดด 20 นาทีหรือพอหอบกินยาบำรุงให้อาหาร

วันที่ 15 เช้าวิ่งสุ่ม 25 นาที ปล่อยวิ่งเล้าคู่ 20 นาที โยนเบาะ 100 ครั้ง ยอนคอเช็ดน้ำ 5 นาที กราดแดด 20 นาทีหรือพอหอบกินยาบำรุงให้อาหาร

วันที่ 16 เช้าวิ่งสุ่ม 25 นาที ปล่อยวิ่งเล้าคู่ 20 นาที โยนเบาะ 100 ครั้ง ยอนคอเช็ดน้ำ 5 นาที กราดแดด 20 นาทีหรือพอหอบกินยาบำรุงให้อาหาร

วันที่17 ปล่อยปากเตะคู่ต่อสู้ 20 นาที เช็ดดูว่าบินดีตีแรงหรือไม่ การวางแผลเหมือนเดิมหรือเปล่า เช็ดน้ำการแดด พอแห้ง กินยาบำรุงให้อาหาร ปล่อยตาข่ายเดินเล่น 30 นาที

วันที่18 พัก 1 วัน กินยาบำรุงให้อาหารปล่อยตาข่ายเดินเล่น 30นาที

วันที่ 19 พัก 1 วัน กินยาบำรุงให้อาหารปล่อยตาข่ายเดินเล่น 30นาที

วันที่ 20 เช้าวิ่งสุ่ม 25 นาที ปล่อยวิ่งเล้าคู่ 20 นาที โยนเบาะ 100 ครั้ง ยอนคอเช็ดน้ำ 5 นาที กราดแดด 20 นาทีหรือพอหอบกินยาบำรุงให้อาหาร

วันที่ 21เช้าวิ่งสุ่ม 25 นาที ปล่อยวิ่งเล้าคู่ 20 นาที โยนเบาะ 100 ครั้ง ยอนคอเช็ดน้ำ 5 นาที กราดแดด 20 นาทีหรือพอหอบกินยาบำรุงให้อาหาร

วันที่ 22 ปล้ำนวม 20 นาทีพัก 20 นาที ปล้ำนวม 15นาทีพัก 15 นาที ปล้ำนวม 15นาที เช็ดน้ำการแดด พอแห้ง กินยาบำรุงให้อาหารปล่อยตาข่ายเดินเล่น 30 นาที

วันที่ 23 พัก 1 วัน เช็ดน้ำการแดด พอแห้ง กินยาบำรุงให้อาหารปล่อยตาข่ายเดินเล่น 30 นาที

วันที่ 24 พัก 1 วัน เช็ดน้ำการแดด พอแห้ง กินยาบำรุงให้อาหารปล่อยตาข่ายเดินเล่น 30 นาที

วันที่ 25เช้าวิ่งสุ่ม 25 นาที ปล่อยวิ่งเล้าคู่ 20 นาที โยนเบาะ 100 ครั้ง ยอนคอเช็ดน้ำ 5 นาที กราดแดด 20 นาทีหรือพอหอบกินยาบำรุงให้อาหาร

วันที่ 26เช้าวิ่งสุ่ม 25 นาที ปล่อยวิ่งเล้าคู่ 20 นาที โยนเบาะ 100 ครั้ง ยอนคอเช็ดน้ำ 5 นาที กราดแดด 20 นาทีหรือพอหอบกินยาบำรุงให้อาหาร

วันที่ 27 ปล้ำนวม 20 นาทีพัก 20 นาที ปล้ำนวม 20นาทีพัก 20 นาที ปล้ำนวม 20 นาที เช็ดน้ำการแดด พอแห้ง กินยาบำรุงให้อาหารปล่อยตาข่ายเดินเล่น 30 นาที

วันที่ 28 พัก 1 วัน เช็ดน้ำการแดด พอแห้ง กินยาบำรุงให้อาหารปล่อยตาข่ายเดินเล่น 30 นาที

วันที่ 29 พัก 1 วัน เช็ดน้ำการแดด พอแห้ง กินยาบำรุงให้อาหารปล่อยตาข่ายเดินเล่น 30 นาที

วันที่ 30 พัก 1 วัน เช็ดน้ำการแดด พอแห้ง กินยาบำรุงให้อาหารปล่อยตาข่ายเดินเล่น 30 นาที

วันที่ 31เช้าวิ่งสุ่ม 25 นาที ปล่อยวิ่งเล้าคู่ 20 นาที โยนเบาะ 100 ครั้ง ยอนคอเช็ดน้ำ 5 นาที กราดแดด 20 นาทีหรือพอหอบกินยาบำรุงให้อาหาร

วันที่ 32เช้าวิ่งสุ่ม 25 นาที ปล่อยวิ่งเล้าคู่ 20 นาที โยนเบาะ 100 ครั้ง ยอนคอเช็ดน้ำ 5 นาที กราดแดด 20 นาทีหรือพอหอบกินยาบำรุงให้อาหาร

วันที่ 33 เช็ดน้ำกราดแดดพอแห้งไม่หอบ กินยาบำรุงให้อาหารปล่อยตาข่ายเดินเล่น 30 นาที

วันที่ 34เช็ดน้ำกราดแดดพอแห้งไม่หอบ กินยาบำรุงให้อาหารปล่อยตาข่ายเดินเล่น 30 นาที

วันที่ 35 เช็ดน้ำกราดแดดพอแห้งไม่หอบ กินยาบำรุงให้อาหารปล่อยตาข่ายเดินเล่น 30 นาที

วันที่ 36 ออกชน